Απεικονίσεις στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2017

Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)

Οδηγίες χρήσης / προβολής των παρακάτω απεικονίσεων:

  • Φίλτρο ποσού: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση το εύρος της αξίας της σύμβασης σε €. π.χ. "0-20.000", "20.000-60.000", "πάνω από 60.000", "All".
  • Φίλτρο φορέα: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση συγκεκριμένο δημόσιο φορέα ή ομάδα φορέων, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος και πατώντας ENTER. π.χ.: για την ΕΑΑΔΗΣΥ γράψτε "ΕΑΑΔΗΣΥ", ή για συγκεντρωτικά στοιχεία των Δήμων της χώρας γράψτε "ΔΗΜΟΣ" κλπ.
  • Φίλτρο τύπου σύμβασης: Μπορείτε να επιλέξετε για τον τύπο της σύμβασης μία, περισσότερες ή όλες ("All") τις τιμές.

 

Απεικόνιση (1): Συμβάσεις 2017

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δημόσιες συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του έτους 2017:
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους),
- ανά φορέα και τύπο σύμβασης,
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης.

Απεικόνιση (2): Ομάδες προϊόντων κατά CPV

Παρουσιάζονται οι ομάδες CPV (3 πρώτα ψηφία):
- ανά συνολικό κόστος της ομάδας cpv και τύπο σύμβασης
- ανά πλήθος συμβάσεων της ομάδας cpv και τύπο σύμβασης
- ανά συνολικό κόστος της ομάδας cpv.

Απεικόνιση (3): Οι φορείς και οι συμβάσεις με το υψηλότερο ποσό για το έτος 2017 (ανά είδος σύμβασης)

Search