Κατάλογος ΚΥΑ αποκλεισθέντων οικ. φορέων

0
Αποκλεισθέντες οικονομικοί φορείς

Οδηγίες χρήσεως

Η πρόσβαση στον εν λόγω κατάλογο γίνεται μέσω "webservice" που αναπτύχθηκε από τη Δνση Βάσεων Δεδομένων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Χρησιμοποιήστε τoν παρακάτω σύνδεσμο σε οποιοδήποτε internet browser:
http://username:password@www.eaadhsy.gr/webserv/rejected.php
Στην περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει στοιχεία πρόσβασης στον ενλόγω κατάλογο, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα και ειδικά, επιλέγοντας στο πεδίο "κατηγορία" το "ΚατάλογοςΑποκλεισθέντωνΟικΦορέων". Θα σας αποσταλλούν σχετικές οδηγίες στο email σας.

Search