Οδηγίες χρήσης / προβολής της απεικόνισης

  • Φίλτρο ποσού: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση το εύρος της αξίας της σύμβασης σε €. π.χ. "0-20.000", "20.000-60.000", "πάνω από 60.000", "All".
  • Φίλτρο φορέα: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση συγκεκριμένο δημόσιο φορέα ή ομάδα φορέων, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος και πατώντας ENTER. π.χ.: για την ΕΑΑΔΗΣΥ γράψτε "ΕΑΑΔΗΣΥ", ή για συγκεντρωτικά στοιχεία των Δήμων της χώρας γράψτε "ΔΗΜΟΣ" κλπ.
  • Φίλτρο τύπου σύμβασης: Μπορείτε να επιλέξετε για τον τύπο της σύμβασης μία, περισσότερες ή όλες ("All") τις τιμές.

Search